Mapa Satelitarna - Polska. Tylko w dzień

Mapa Satelitarna - Polska. Tylko w dzień

Detektor burz

Mapa burzowa Polski

Ostrzeżenia Meteorologiczne IMGW

Mapa burzowa Polski

Menu Główne

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Nasza jednostka

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Orkiestra Dęta

Developed in conjunction with Joomla extensions.

MDP i KDP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Menu Strażaka

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Zaloguj

IS DSCN5482„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Ochotnicza Straż Pożarna w Klonowej informuje o realizacji projektu pn. „Wykonanie wymiany pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Klonowej”.

Celem Projektu jest umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz poprawienie infrastruktury świetlicy poprzez wykonanie wymiany pokrycia dachowego  budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Klonowej.

 

 

Realizacja Projektu jest zgodna z celami LSR Stowarzyszenia LGD " Między Prosną a Wartą". Projekt realizuje cel ogólny: Budowanie aktywności społecznej i ekonomicznej mieszkańców , cel szczegółowy  Nr 1 - podnoszenie warunków życia mieszkańców poprzez poprawę  stanu infrastruktury publicznej oraz rozwijanie kulturalnej, sportowej i społecznej aktywności mieszkańców oraz promocję oferty turystycznej  regionu. Działanie wpisuje się w przedsięwzięcie B tj. rozbudowa bazy sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej. Projekt będzie oddziaływał na całą społeczność lokalną, ponieważ  teren na którym będzie realizowany jest miejscem publicznym, ogólnie dostępnym, szczególnie dla dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych z terenu miejscowości Klonowa  jak i mieszkańców całej Gminy Klonowa.   

Projekt pn. „Wykonanie wymiany pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Klonowej”  będzie polegał na demontażu starego pokrycia, ułożeniu membrany, wykonaniu pasa nadrynnowego oraz położeniu nowej blachy trapezowej.

Rezultatem projektu będzie zwiększenie liczby organizowanych imprez i spotkań w świetlicy wiejskiej. Od prawie 100 lat działa przy OSP w Klonowej wielopokoleniowa Orkiestra Dęta, która ćwiczy w pomieszczeniach  świetlicy wiejskiej przy OSP w Klonowej. Działa tu również Koło Gospodyń Wiejskich, które jest organizatorem  wielu inicjatyw obywatelskich (szkolenia , warsztaty). Po zakończeniu realizacji projektu świetlica będzie wykorzystywana  przez młodzież i lokalną społeczność  na cele kulturalne, sportowe, różnego rodzaju  warsztaty, szkolenia promujące zdrowy tryb życia, aktywny wypoczynek i rekreację.  Członkowie KGW  z wielką przyjemnością będą spotykać się w  świetlicy, kontynuować swoją działalność i rozszerzać ją.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Klonowej złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i tym samym wyłoniony do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 57 356,98 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 36 281,00 zł.  

       Prezes Zarządu OSP w Klonowej 

                                                                                                                  /-/ Ryszard Lar

                                                                                                               

                                                                                                  

Statystyki Interwencji

Statystyka na rok 2017:

Ilość interwencji: 3

Pożary: 1

Miejscowe zagrożenia: 2

Alarmy fałszywe: 0

__________________

Manewry/ćwiczenia: 0

Inne działania: 0 

Kanał Youtube

 

Pogoda w Klonowej

 

Partnerzy

1zp06zt

a23rm9

image003

14kjzt4

2nve43

1zq7msi

2rpblab

Statystyki

3892183
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiac
ostatni miesiąc
Razem
65
501
2908
3885746
38149
48773
3892183

Your IP: 18.208.132.33
2020-05-28 02:56