Uroczystość obchodów 100 - lecia OSP w Klonowej odbyła się 17 czerwca 2012r..Uroczystość rozpoczęła się zbiórką Orkiestry Dętej z Klonowej, Pocztów Sztandarowych, Młodzieżowej Dziewczęcej Drużyny Pożarniczej  z OSP Klonowa, członków OSP z terenu gminy Klonowa i sąsiednich gmin Złoczew, Brąszewice i Lututów oraz zaproszonych gości na parkingu przed kościołem, skąd nastąpił przemarsz wszystkich na plac przed remizą , gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Ochotnicza Straż Pożarna w Klonowej obchodzi w tym roku swoje setne urodziny. Z tej okazji zyskała tez sztandar ufundowany dzięki ofiarności wielu społeczników.

 

   Nasze 100-lecie swoją obecnością uświetniło wielu gości, a wśród nich m.in.: wicemarszałek województwa łódzkiego – Dorota Ryl, członek Zarządu Głównego OSP – Józef Misiak, wicestarosta sieradzki – Zbigniew Krasiński. W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele jednostek OSP z terenu gmin Klonowa, Złoczew, Brąszewice i Lututów.

Uroczystość uświetniała także obecność naszej orkiestry dętej.

Uroczystości na placu, prowadzone przez panią Agnieszkę Musialską rozpoczęły się od złożenia meldunku gotowości do rozpoczęcia uroczystości z okazji obchodów 100-lecia OSP Klonowa przez dowódcę uroczystości Naczelnika Piotra Sufletę, po którym nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt przez poczet flagowy i odegranie hymnu narodowego przez orkiestrę dętą.

Po uroczystym rozpoczęciu głos zabrał Prezes Jednostki OSP w Klonowej - dh. Ryszard Lar, który powitał zaproszonych gości, druhny i druhów jak również licznie przybyłych mieszkańców wioski. Po ciepłych słowach powitania dh. Aleksandra Wiązowska odczytała referat okolicznościowy, w którym przedstawił historie OSP Klonowa.

Następnie odbyła się ceremonia przekazania nowego sztandaru i  wbicie pamiątkowych gwoździ przez fundatorów.

W uznaniu zasług nowy sztandar udekorowano Złotym Znakiem Związku oraz honorowym tytułem Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej.

Przyznano 4 złote, 5 srebrnych i 7 brązowych medali za zasługi dla pożarnictwa. Przyznano także 8 odznak Strażak Wzorowy.

- odznaczenia i wyróżnienia dla zasłużonych strażaków z OSP Klonowa,

 

W imieniu odznaczonych, głos zabrał dh. Marian Zajączkowski.

Po zakończeniu dekoracji głos zabrali zaproszeni goście. Wszyscy dziękowali za zaproszenie i podkreślali rangę strażaka doceniając ich wysiłek, ryzyko i zaangażowanie w czasie akcji ratowniczych.

Na zakończenie druhowie przeszli w uroczystej defiladzie, przy akompaniamenice Orkiestry Dętej.

Całość uroczystości uświetniła część artystyczna w wykonaniu.

Całość uroczystości uświetniła część artystyczna w wykonaniu kapeli Paka Klonowiaka, oraz młodzieży z Zespołu Szkół w Klonowej.

Po występie goście udali się na poczęstunek do budynku Domu Strażaka. W celu uwiecznienia naszego jubileuszu, goście wpisywali się również do Księgi Pamiątkowej. Podczas poczęstunku, przybyłym przygrywała Orkiestra Dęta.

O godz. 18 rozpoczęła się dyskoteka, na której bawiła się młodzież, jak również i starsi.