Działalność OSP w  2009r.

17.11.2009 r. Manewry Powiatowe jednostek należące do K.S.R.G. Jednostki w Klonowej i Lipicza biorą udział w tych manewrach.


Image00008 W dniach 12-13 września 2009 r. odbył się Powiatowy Jarmark w Sieradzu. W uroczystościach tego Jarmarku uczestniczyła Orkiestra Dęta OSP w Klonowej reprezentująca naszą gminę.


Image00007 12.07.2009 r. Zawody Gminne w Lipiczu gminy Klonowa. Jednostka z Klonowej wystawiła dwie drużyny. Młodzieżowa zajęła 4 miejsce, a drużyna jednostki II miejsce. Opiekunami drużyn byli Antoni Bryłka i Piotr Sufleta.


Image00006 5.07.2009 r. Ks. Kazimierz Kmieć Honorowy Obywatel Gminy Klonowa. Z tej okazji odbyła się uroczysta msza połączona uroczystą sesją. Zostały wręczone upominki i kwiaty Honorowemu Obywatelowi Gminy Klonowa.


Image00005 14.06.2009 r. w Klonowej odbył się X Powiatowy Przegląd Orskiestr Dętych. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 1230 zbiórką na placu szkolnym i przemarszem do Kościoła, gdzie odbyła się uroczysta Msza św. Po jej zakończeniu nastąpił przemarsz na plac strażacki, gdzie miało miejsce wciągnięcie na maszt Flagi Państwowej i złożenie Staroście Sieradzkiemu, Dariuszowi Olejnikowi przez Komendanta Gminnego Czesława Kłobusa meldunku. Następnie wszystkie zgromadzone orkiestry zagrały wspólnie marsza pod batutą kapelmistrza Mariana Krysiaka.
 
Otwarcie Przeglądu i powitanie gości dokonali Andrzej Weselski i Wójt Gminy Gminy Klonowa Stanisław Rył. Po tej ceremonii wręczono zasłużonemu kapelmistrzowi Tadeuszowi Świątkowi Krzyż Koronny za długoletnią pracę z Orkiestrą Dętą w Klonowej. Ogółem w Przeglądzie prezentowało się 12 orkiestr, w tym jedna z miejscowości Przykona z powiatu tureckiego.
Na zakończenie wszystkim orkiestrom wręczone zostały puchary ufundowane przez poszczególne gminy. Wręczenia dokonali burmistrzowie i wójtowie gmin.
Lokalna gazetka redagowana przez młodzież obszernie przedstawiła X Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Klonowej.


Image00003 22.05 i 23.05.2009 r. w Sieradzu miały miejsce uroczystości z okazji 30-lecia powstania KP PSP w Sieradzu. Podczas uroczystości dokonano odsłonięcia pomnika druhów Grzeska i Piwnika, którzy zginęli w pojeździe udającym się do pożaru. Pomnik został odsłonięty przy KP PSP w Sieradzu. Uroczystość związana była z Dniem św. Floriana i z tej okazji druh Prezes OSP w Klonowej Antoni Bryłka został odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP. Podobne odznaczenia otrzymało wielu druhów z powiatu sieradzkiego. Image00004W uroczystościach brał udział poczet sztandarowy OSP z Klonowej byli Stanisław Kosiara, Krzysztof Kowalski, Jerzy Włodarczyk.Image00002 8.04.2009 r. Pożar lasu w Klonowej w miejscowości Morasy. Na trakcie zwanym Świńska Droga. W akcji ratowniczej wzięła udział jednostka OSP w Klonowej oraz wiele jednostek ościennych a także KP PSP z Sieradza.


28.02.2009 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze OSP w Klonowej. W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście z KP PSP w Sieradzu oraz gminy Klonowa, a byli nimi: druhowie Piotr Cały, Prezes Gminny Jan Leszczyński, Komendant Gminny Czesław Kłobus, Członek Zarządu Powiatowego Barbara Wyrwas, Wójt Gminy Klonowa Stanisław Rył. Przedstawicielki z KGW. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa. Prezes GS Grażyna Lesiak, radni i sołtysi z Klonowej I i II.
Image00001 Zebranie otworzył druh Prezes Antoni Bryłka. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych druhów z OSP w Klonowej. Następnie zostali uhonorowani druhowie, którzy najczęściej brali udział w akcjach ratowniczych. Byli nimi: Marian Zajączkowski, Witold Bartecki, Wojciech Kiełbaska, Tomasz Nowakowski, Janusz Bartecki, Krzysztof Tułaza. Wręczono odznaki Wzorowy Strażak oraz odznaki za wysługę lat. Odznaczeni zostali: Dominik Zieliński i Jan Walocha. Po wręczeniu odznaczeń prowadzono dalszy ciąg zebrania. Przedstawiono sprawozdania i założenia nowych planów na rok 2009 w tym zakupów mundurów wyjściowych i mundurów ochronnych UPS. Jak co roku, po zakończeniu zebrania był poczęstunek i tradycyjny toast. W nocy 1.03.2009 r. do Prezesa i Naczelnika OSP w Klonowej dotarła wiadomość przekazana przez policję o zgonie dwóch druhów.


22.01.2009 r. miał miejsce tragiczny wypadek na ulicy Długiej w Klonowej. Wracając do domu sekretarz Zarządu OSP w Klonowej druh Andrzej Musialski został potrącony ze skutkiem śmiertelnym. Winowajca zbiegł z miejsca wypadku. Pogrzeb odbył się 27.01.2009 r.Sylwestrowy bal 2008-2009 r. organizowany corocznie przez jednostkę OSP w Klonowej. Bal trwał do białego rana.