Podsumowanie:

Statystyka na rok 2014:

Ilość interwencji: 28

Pożary: 12

Miejscowe zagrożenia: 15

Alarmy fałszywe: 1

Manewry/ćwiczenia: 0

Inne działania: 0

Opis interwencji dostępny jest pod adresem: http://www.osp.klonowa.pl/interwencje-2014r.html